واکسیناسیون COVID-19 نمی تواند فقط مسئولیت دولت باشد ، نیاز به مشارکت مردم دارد: وزارت بهداشت | اخبار

08 دسامبر 2020 ، ساعت 11:56 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

راجش بوشن دبیر وزارت بهداشت اتحادیه در 08 دسامبر گفت که واکسیناسیون علیه COVID-19 نمی تواند فقط یک مسئولیت یک ایالت یا مرکز باشد بلکه باید مشارکت مردم باشد. وی افزود: “فعالیت های مقدماتی برای عرضه واکسن توسط دولت مرکزی با همکاری ایالت ها و UTs انجام می شود.”