واکسن Covid-19: Pfizer برای اولین بار در هند درخواست استفاده اضطراری | اخبار

دسامبر 06 ، 2020 ، 10:40 AM ISTمنبع: بار اکنون

پس از اینکه شرکت مادرش از چنین ترخیصی در انگلیس و بحرین اطمینان یافت ، Pfizer India به اولین شرکت دارویی تبدیل شده است که از کنترل کننده داروهای عمومی هند (DCGI) مجوز استفاده اضطراری برای واکسن Covid-19 خود را در این کشور می گیرد. در تقاضای خود که به تنظیم کننده دارو ارسال شده است ، شرکت علاوه بر چشم پوشی از آزمایشات بالینی بر روی جمعیت هند ، مطابق با مقررات ویژه تحت قوانین جدید داروهای جدید و آزمایشات بالینی ، 2019 ، اجازه واردات واکسن برای فروش و توزیع در کشور را گرفته است. ، منابع رسمی گفتند.