هیچ مشکلی در دگرگونی اجتماعی که جامعه شاهد آن بوده است: عارف محمد خان در «داستان کرالا» | اخبار

05 مه 2023، 05:56 عصر ISTمنبع: ANI

عارف محمد خان فرماندار کرالا در 4 ماه مه طی سخنانی در “داستان کرالا” گفت که در جامعه ای که دستخوش تغییرات بزرگی شده است، هیچ مشکلی در تغییر اجتماعی وجود ندارد. او گفت: «گفتم در جامعه‌ای که دچار چنین تحول بزرگی شده است، تغییر اجتماعی مشکلی ندارد. تروریسم یا استفاده از دین در این راه از رویدادهای اخیر است.