هیچ باختی وجود نخواهد داشت، جاگدیش شتر خودش در انتخابات کارناتاکا شکست خواهد خورد: آمیت شاه | اخبار

25 آوریل 2023، ساعت 12:57 صبح ISTمنبع: ANI

آمیت شاه وزیر کشور اتحادیه در 24 آوریل کنفرانس مطبوعاتی در هوبالی، کارناتاکا برگزار کرد. در طول کنفرانس، آمیت شاه، رئیس سابق کارناتاکا، جاگدیش شتر، که اخیراً از BJP کناره گیری کرده بود، به شدت انتقاد کرد. او گفت که در BJP شکستی نخواهد بود، جغدیش شتر خودش در انتخابات شکست خواهد خورد. آمیت شاه گفت: “هیچ باختی وجود ندارد، جغدیش شتر خودش در انتخابات شکست خواهد خورد، هوبلی همیشه به BJP رای داده است و همه کارگران BJP هستند. متحد.» او افزود: «ما بلیت‌ها را بر اساس شایستگی برنده شدن داده‌ایم، مفهوم اکثریت-اقلیت را در نظر نمی‌گیریم.