هیماچال پرادش: مندول شیملا ، کفری اولین برف فصل را دریافت می کند | اخبار

16 نوامبر 2020 ، 10:35 صبح ISTمنبع: TOI.in

مندول و کفری در منطقه شیملا هیماچال پرادش اولین برف فصل را می بارند. روستای مندول زیر پتوی ضخیم برف پوشیده شد زیرا این منطقه از شب گذشته شاهد طلسم برف بود. طبق IMD ، یک اغتشاش تازه غربی – طوفانی خارج گرمسیری از منطقه مدیترانه که برف و باران زمستانی را به مناطق شمالی شبه قاره هند می آورد – قرار است بر آب و هوای نیمه شمالی کشور تأثیر بگذارد.