هیمانتا بیسوا سرما و پما خاندو توافقنامه پایان دادن به اختلافات مرزی را با حضور شاهنشاه امضا کردند | اخبار

21 آوریل 2023، ساعت 12:58 صبح ISTمنبع: ANI

هیمانتا بیسوا سارما، وزیر ارشد آسام و پما خاندو، وزیر ارشد آروناچال پرادش، در 20 آوریل در دهلی نو در وزارت امور داخله دیدار کردند. وزیران ارشد یادداشت تفاهم (MoU) را برای حل و فصل اختلافات مرزی طولانی مدت در امتداد مرزهای هر دو ایالت شمال شرقی امضا کردند. این تفاهم نامه در پایتخت ملی با حضور آمیت شاه وزیر کشور اتحادیه امضا شد. کرن ریجیجو، ​​وزیر حقوق و دادگستری اتحادیه نیز شاهد امضای توافقنامه بود.