هیمانتا بیسوا سارما: آسام سی ام هیمانتا بیسوا سارما، علیه راهول گاندی به دلیل توئیت «آدانی» پرونده افترا تشکیل خواهد داد | اخبار

10 آوریل 2023، 07:51 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

هیمانتا بیسوا سارما، وزیر ارشد آسام، روز یکشنبه گفت که علیه راهول گاندی، رهبر کنگره به دلیل ارتباط دادن او با جنجال آدانی در یک توییت، پرونده افترا تشکیل خواهد داد. گاندی سارما را به عنوان یکی از رهبرانی که طرف را عوض کرده و از حروف برای املای آدانی استفاده می‌کند، فهرست کرده بود. در تلافی، سارما اظهار داشت که آنها از ابراز نگرانی در مورد کلاهبرداری های Bofors و National Herald خودداری کرده اند.