هیمانتا بیسوا سارما، رئیس جمهور آسام، کنگره را در مورد اخراج آنگکیتا دوتا، رئیس کنگره جوانان آسام، انتقاد کرد | اخبار

22 آوریل 2023، 09:23 عصر ISTمنبع: ANI

هیمانتا بیسوا سارما، وزیر ارشد آسام، در مورد اخراج آنگکیتا دوتا، رئیس کنگره جوانان آسام از حزب به مدت 6 سال، گفت که این موضوع داخلی کنگره است. وی در ادامه افزود: زمانی که سوال در مورد ناموس دختر است، اقدام درست است. زمانی که این موضوع پیش روی ما قرار گرفت، به کنگره گفتیم که این موضوع داخلی آنهاست و باید آن را حل کنند. وقتی بحث ناموس دختر است، هر کسی که باشد، اقدام درست است. اما متوجه شدم که کنگره او را اخراج کرده است. موضوع را حل نکردند اگر طرف این کار را نکند، قانون باید آن را حل کند.»