هیئت مسکن J&K تخصیص 336 آپارتمان برای EWS را اعلام کرد. شلوغی سیاسی فوران می کند | اخبار

30 آوریل 2023، 08:11 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

شلوغی سیاسی پس از اینکه هیئت مسکن J&K اعلام کرد 336 آپارتمان برای EWS و گروه‌های کم درآمد غیر محلی تحت مدیریت پرادان مانتری آواس یوجانا (PMAY) اختصاص داده است، شروع شد. کنگره، NC و دیگران همین را مورد انتقاد قرار می دهند در حالی که BJP تأکید می کند که با “Ek Bharat Shrestha Bharat” مطابقت دارد.