هویت جاونپور توسط مهمانی های خانوادگی «بوآ-بابوآ»، «خواهر-برادر» نابود شد: یوگی آدیتیانات | اخبار

01 مه 2023، 09:11 عصر ISTمنبع: ANI

پیش از انتخابات هیئت مدنی در اوتار پرادش، یوگی آدیتیانات، وزیر ارشد در 01 مه در جاونپور حمله ای پنهان به مخالفان آغاز کرد و گفت که هویت جانپور توسط احزاب خانوادگی “بوآ-بابوآ”، “خواهر-برادر” از بین رفته است. یوگی آدیتیانات گفت: «پس از استقلال، این سرزمین علمای زیادی داده است، اما زمانی فرا رسید که هویت جانپور توسط حزب برادران و خواهران و حزب بوآ بابوآ از بین رفت و در مقابل جانپور بحران هویت ایجاد کرد. .