هند پیشرو جهان در اقدام علیه تغییرات آب و هوایی: سی ام یوگی در کنفرانس ملی آب و هوا 2023 | اخبار

10 آوریل 2023، 05:38 عصر ISTمنبع: ANI

یوگی آدیتیانات، وزیر ارشد اوتار پرادش، کنفرانس ملی آب و هوا 2023 را افتتاح کرد. او گفت که در 25 تا 30 سال گذشته هرگز سیل در ماه اکتبر ندیده است. او گفت که این نشان دهنده تغییرات ناگهانی آب و هوا است. در طول این رویداد، یوگی آدیتیانات گفت: “در 25 تا 30 سال گذشته، من هرگز سیل در ماه اکتبر را ندیده ام، اما این بار بسیاری از مناطق ایالت تحت تاثیر سیل در ماه اکتبر قرار گرفتند. در تمام ایالت های کشور در اواخر ماه مارس باران می بارد که بر اثر آن به محصول آسیب وارد شده است. در جایی توجه ما را به سمت تغییرات آب و هوایی معطوف می کند. ما باید راهی برای جلوگیری از این امر پیدا کنیم، در این زمینه هند جهان را تحت رهبری نخست وزیر مودی هدایت می کند.