هند و اروپا با هم می توانند به شکل گیری نتایج جهانی کمک کنند: S Jaishankar | اخبار

23 نوامبر 2020 ، 09:22 PM ISTمنبع: ANI

وزیر امور خارجه (EAM) دکتر S Jaishankar هنگام حضور در جلسه گروه استراتژی هند و اروپا از طریق کنفرانس ویدئویی در 23 نوامبر ، گفت که اروپا در مورد منابع ، فناوری یا بهترین روش ها یک شریک طبیعی است و توانایی ما برای همکاری مشترک می تواند به شکل گیری نتایج جهانی وی گفت ، “برای هندوستان که متمرکز بر اصلاحات عمیق و تحولات عمیق است ، اروپا در مورد منابع ، فناوری یا بهترین روش ها یک شریک طبیعی است. توانایی ما برای همکاری مشترک می تواند به شکل گیری نتایج جهانی کمک کند. “