هند موشک ضد هوایی واکنش سریع را با موفقیت آزمایش کرد | اخبار

17 نوامبر 2020 ، 10:08 PM ISTمنبع: TOI.in

هند امروز با موفقیت آزمایش سطح سریع واکنش بومی بومی به سیستم موشک هوا (QR-SAM) را شلیک کرد. سیستم QR-SAM برای رهگیری جنگنده ها ، هلی کوپترها و هواپیماهای بدون سرنشین متخاصم در برد تا 25 کیلومتر طراحی شده است. سامانه موشکی ضد هوایی واکنش سریع با موفقیت از محدوده آزمایش یکپارچه چندی پور در سواحل ادیشا آزمایش شد.