“هند مسئولیت جهانی را در مورد اقتصاد و محیط زیست به اشتراک می گذارد” | اخبار

24 مه 2023، ساعت 03:48 عصر ISTمنبع: TOI.in

جیتندرا سینگ، وزیر اتحادیه گفت که سرینگار طیف گسترده ای از صنایع دستی دارد و دارای مرتفع ترین پل راه آهن در جهان است. هند آماده است تا مسئولیت جهانی را تا آنجا که به تعهدات خود در قبال اقتصاد، محیط زیست و جامعه مربوط می شود، به اشتراک بگذارد. او افزود: “جوانان بسیار آگاه هستند و می توانند فرصت های عظیم ارائه شده توسط نخست وزیر هند را ببینند. مرد عادی سرینگار می خواهد بخشی از سفر جهانی به رهبری نخست وزیر مودی باشد.”

مطالب جدید خواندنی  نخست وزیر مودی با استقبال گرمی روبرو شد: مهاجران هندی شعارهای "Modi-Modi" را در هیروشیما بلند کردند | اخبار