“هند مسئولیت جهانی را در مورد اقتصاد و محیط زیست به اشتراک می گذارد” | اخبار

24 مه 2023، ساعت 03:48 عصر ISTمنبع: TOI.in

جیتندرا سینگ، وزیر اتحادیه گفت که سرینگار طیف گسترده ای از صنایع دستی دارد و دارای مرتفع ترین پل راه آهن در جهان است. هند آماده است تا مسئولیت جهانی را تا آنجا که به تعهدات خود در قبال اقتصاد، محیط زیست و جامعه مربوط می شود، به اشتراک بگذارد. او افزود: “جوانان بسیار آگاه هستند و می توانند فرصت های عظیم ارائه شده توسط نخست وزیر هند را ببینند. مرد عادی سرینگار می خواهد بخشی از سفر جهانی به رهبری نخست وزیر مودی باشد.”