هند مادر دموکراسی است… ستایش جامیانگ نامگیال نماینده لاداخ در اجلاس جهانی بودا 2023 | اخبار

22 آوریل 2023، 01:07 صبح ISTمنبع: ANI

جامیانگ تسرینگ نامگیال، رهبر حزب بهاراتیا جاناتا و نماینده لاداخ، جامیانگ تسرینگ نامگیال، در 21 آوریل در حالی که با ANI صحبت می کرد، با ستایش از پیشتازی هند در ارائه پیام همدردی به جهان، گفت که هند مادر دموکراسی است. نماینده مردم لاداخ گفت: «هند مادر دموکراسی است. دموکراسی با فراگیری، وحدت و یگانگی در جایی که راه حل اتفاق می افتد به دست می آید. قلب و هسته اصلی آن شفقت است. اگر آن شفقت را نداشته باشید، احساس “ما” و یگانگی را نخواهید داشت. هند همیشه به جهان گفته است که احساس شفقت بودیسم تنها راه توقف جنگ است.