“هند: سریعترین رشد بخش هوانوردی” ACI- آسیا-اقیانوسیه، اروپا خواستار توافق هوانوردی اتحادیه اروپا و هند شد | اخبار

21 آوریل 2023، 01:15 صبح ISTمنبع: ANI

ACI Asia-Pacific و ACI Europe مشترکاً از هند و اتحادیه اروپا (EU) ترغیب کردند که به مناسبت اتحادیه اروپا، یک توافقنامه هوانوردی جامع برای آزادسازی حقوق ترافیک و تقویت همسویی نظارتی، از جمله تسریع سیاست‌های کربن‌زدایی بین دو منطقه ایجاد کنند. نشست هوانوردی هند که امروز در دهلی نو آغاز شد.

مطالب جدید خواندنی  چگونه سنگول به نماد انتقال قدرت تبدیل شد | اخبار