“هند: سریعترین رشد بخش هوانوردی” ACI- آسیا-اقیانوسیه، اروپا خواستار توافق هوانوردی اتحادیه اروپا و هند شد | اخبار

21 آوریل 2023، 01:15 صبح ISTمنبع: ANI

ACI Asia-Pacific و ACI Europe مشترکاً از هند و اتحادیه اروپا (EU) ترغیب کردند که به مناسبت اتحادیه اروپا، یک توافقنامه هوانوردی جامع برای آزادسازی حقوق ترافیک و تقویت همسویی نظارتی، از جمله تسریع سیاست‌های کربن‌زدایی بین دو منطقه ایجاد کنند. نشست هوانوردی هند که امروز در دهلی نو آغاز شد.