هند سرمایه گذاری زیادی در صلح ، توسعه افغانستان کرده است: S Jaishankar | اخبار

نوامبر 24 ، 2020 ، 10:25 PM ISTمنبع: ANI

وزیر امور خارجه داکتر اس جیشانکار در 24 نوامبر هنگام شرکت در کنفرانس افغانستان 2020 از طریق ویدئو کنفرانس گفت: “هند سرمایه گذاری زیادی در افغانستان انجام داده است. 400 پروژه بعلاوه ما كه در تمام 34 استان گسترش یافته اند ، هيچ بخشي از افغانستان دست نخورده است. وی افزود: “هند خواستار آتش بس فوری و جامع برای متوقف كردن خشونت در این كشور شد و مجدداً تأكید كرد كه روند صلح باید به رهبری افغانستان ، متعلق به افغانستان و تحت كنترل افغانستان باشد.”