هند در منشور سازمان ملل: ملت ها قدرت نادیده گرفتن اراده جمعی 188 کشور عضو را دارند | اخبار

25 آوریل 2023، 03:15 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

روچیرا کامبوج، نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد در 25 آوریل، هنگام سخنرانی در سازمان ملل گفت که پنج کشور این قدرت را دارند که اراده جمعی 188 کشور عضو را نادیده بگیرند. او گفت: «آیا می‌توانیم با دفاع از منشوری که 5 کشور را برابرتر از سایرین می‌سازد، «چندجانبه‌گرایی مؤثر» را تمرین کنیم و به هر یک از آن 5 کشور قدرت نادیده گرفتن اراده جمعی 188 کشور عضو باقی‌مانده را می‌دهد؟