هند به عنوان بزرگترین تولید کننده واکسن در جهان به کل بشریت کمک خواهد کرد: PM Modi | اخبار

10 نوامبر 2020 ، 09:53 PM ISTمنبع: ANI

نخست وزیر نارندرا مودی در 10 نوامبر ضمن سخنرانی در بیستمین اجلاس شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ، از طریق کنفرانس ویدئویی گفت که هند به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده واکسن در جهان ، با استفاده از تولید واکسن و توزیع قابلیت

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>