هند با 29.1 هزار مورد جدید ، افت قابل توجهی در تعداد COVID-19 را مشاهده می کند | اخبار

17 نوامبر 2020 ، 03:32 PM ISTمنبع: ANI

تعداد COVID-19 هند در 17 نوامبر از 88.74 لک عبور کرد. این کشور تعداد قابل توجهی از موارد جدید را کاهش داده و 29،164 مورد جدید و 449 مورد مرگ را در 24 ساعت گذشته گزارش کرده است. در حال حاضر ، 4.53 لک موارد فعال ویروس کرونا در کشور وجود دارد ، در حالی که کل موارد درمان شده 82،90،371 با 40،791 ترخیص جدید در 24 ساعت گذشته است. طبق شورای تحقیقات پزشکی هند (ICMR) ، در تاریخ 16 نوامبر 8.44 نمونه لک برای ویروس کرونا مورد آزمایش قرار گرفت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>