هند با موفقیت آزمایش سطح سریع واکنش به سیستم موشکی هوا | اخبار

14 نوامبر 2020 ، 10:54 AM ISTمنبع: ANI

هند با موفقیت آزمایش موشک سیستم واکنش سریع به هوا در سواحل بالاسوره در ادیشا را انجام داد. وزارت دفاع در بیانیه ای گفت: “سیستم QRSAM با برخورد مستقیم به هواپیمای هدف بدون خلبان بانشی در برد متوسط ​​و ارتفاع متوسط ​​به نقطه عطفی مهم دست یافته است.” وزارتخانه گفت: “این سیستم قادر به شناسایی و ردیابی اهداف در حال حركت و درگیر كردن اهداف با توقف های كوتاه است. این سیستم برای پوشش دفاعی هوایی در برابر ستون های ضربتی ارتش هند طراحی شده است.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>