هند با انتقاد از چین به دلیل متوقف ساختن اصلاحات سازمان ملل ، می گوید “شورای امنیت شورای امنیت به عضوی ضعیف تبدیل شده است” | اخبار

17 نوامبر 2020 ، 11:10 صبح ISTمنبع: Times Now

هند در روز دوشنبه در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA) گفت ، شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) به دلیل “ناتوانی در اقدام با اعتبار” به “عضوی آسیب دیده” تبدیل شده است. هند همچنین تأكید كرد كه مذاكرات بین دولتی (IGN) مانند “بستری برای بحث در دانشگاه” شده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>