“هند اینجاست…” مهاجران هندی آماده استقبال از نخست وزیر مودی برای رویداد اجتماعی در سیدنی | اخبار

23 مه 2023، 07:57 عصر ISTمنبع: ANI

صحنه برای رویداد اجتماعی نخست وزیر نارندرا مودی در Qudos Bank Arena در سیدنی آماده شده است. مهاجران هندی در سیدنی برای استقبال از نخست وزیر مودی، نمایش های فرهنگی تدارک دیدند. تیم های مختلف هنرمندان برای استقبال از نخست وزیر نارندرا مودی غرق شده اند. اجرای برنامه های رقص فرهنگی پیش از رویداد اجتماعی نخست وزیر مودی در آرنا بانک قدس در جریان است. هنرمندان گفتند که ماه هاست که برای استقبال از نخست وزیر هند آماده سازی می کنند.