همیشه دیدن تقلای خطوط هوایی غم انگیز است: رئیس جمهور بوئینگ هند، سالیل گوپته در حال حرکت است اول بحران | اخبار

12 مه 2023، ساعت 04:54 عصر ISTمنبع: TOI.in

دیدن تقلای خطوط هوایی همیشه غم انگیز است. همیشه فراز و نشیب هایی وجود دارد، ما مطمئناً برای آنها و همه کسانی که با آن تجارت می کنند امیدواریم بهترین ها را داشته باشیم. اما در نهایت، رشد کلان کلان این بازار بدون تغییر است، حتی زمانی که برخی از این چالش‌ها را مشاهده می‌کنید: سالیل گوپته، رئیس جمهور بوئینگ هند در اولین بحران