همکاری نزدیک با هند برای تخلیه سرخپوستان از سودان | اخبار

26 آوریل 2023، 06:43 عصر ISTمنبع: ANI

عبدالله عمر بشیر الحسین سفیر سودان در هند درباره بحران سودان گفت که آنها از نزدیک با هند برای تخلیه ایمن هندی ها از سودان همکاری می کنند. «روند تخلیه به طور کلی از چند روز پیش آغاز شده و تاکنون با موفقیت پیش رفته است. عبدالله عمر بشیر الحسین گفت: دیروز تخلیه هندی ها آغاز شد و ما از نزدیک با وزارت امور خارجه هند همکاری می کنیم.