همه چیز درباره لباس سگهای نگهبان

طبق منشور سازمان ملل نیست. سازمان ملل و یکسری از رهبران کشورهای عالم از گزاره عراق، فرانسه، ایران، آمریکا و بریتانیا داعش را یک خطر فراتر از حیطه قلمداد کرده و خواهش کردند که همین تیم در فهرست تروریستها و جنایتکاران جنگی قرار گیرد. در پی اشراف داعش بر شهر تکریت، درگیریهای دیگری در بخشها دهوک و سامراء بین داعش و نیروهای گارد ناحیه کردستان عراق (پیشمرگ) رخ داد. کوششهای آمریکا به جهت بستن مرزها نیز به درگیریهای اکثر در شهرهای ریز کنار فرات دربین پایتخت و مرز انجامید. وی که در کنفرانس حزب خدمتکار سخنرانی میکرد گفت: «حملهٔ پیشدستانهٔ شما امروز هر چه میزان نیز که قانعکننده باشد احتمالاً در آینده با نتیجه های ناخوشایندی گشوده خواهد گشت… این دو اهمیت نیز موقعیت لازم به جهت حملهٔ نیروهای متعارف را آماده نمودند. گفته می گردد که بوش در اکنون کار روی این ایده بود که یک هواپیمای جاسوسی لاکهید یو-۲ را به رنگ نیروهای سازمان ملل درآورد و آن را در تراز زیر روی عراق به پرواز درآورد و پس از آن که نیروهای عراقی به سمت آن شلیک کردند پیشزمینهٔ ضروری برای حملهٔ ایالات متحده و بریتانیا به جهت حمله به همین مرزو بوم آماده خواهد آمد. در اوایل ۲۰۰۳ دولتهای ایالات متحده، بریتانیا و اسپانیا پیشنویس برنامه ای دارای شهرت به «قطعنامهٔ هجدهم» به جهت ثبت یک ضربالاجل برای عراق به منظور اجابت قطعنامههای قبلی یا حملهٔ نظامی را به شورای امنیت ارائه دادند. لرد بینگهام انگلیسی در آبان ۱۳۸۷ همین نبرد را مصداق تخطی از قوانین بینالمللی دانست و دولتهای بریتانیا و آمریکا را «ویژیلانتههای جهانی» خطاب کرد. دو روز آن گاه رامسفلد گفت که نیروهای آیتم نیاز برای آنگاه از مبارزه کاهش از تعداد نیروهایی می باشد که به جهت موفقیت در این نزاع آیتم نیاز میباشد و «این حیث که به تعدادی صد هزار سرباز نیاز است درست نیست». پرسش ها حقوقی زیادی در آیتم آغاز حمله به عراق و دکترین بوش مبنی بر نبرد پیشدستانه وجود داشتهاست. ↑ کاوه، ««اگر بازگشتی وجود نمیداشت» از کتاب بهرام بیضایی و پدیدهی سگکشی»، ۲۶۰-۲۶۸. ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ Lister, لباس خواب سگهای نگهبان Charles (2014). “Islamic State Senior Leadership: Who’s Who” (PDF). ↑ “OKRA Home”. Global Operations. ↑ “Status of Forces Agreement (Unofficial Translation)”. در سخنرانی شرایط سرزمین آمریکا توسط جرج بوش در سال ۲۰۰۳ گفته شد «ما میدانیم که عراق در آخرها دههٔ ۱۹۹۰ دارای آزمایشگاههای سیار میکروبی بودهاست.» در ۱۶ بهمن ۱۳۸۱ کالین پاول به شورای امنیت آمد تا مدارک خویش مبنی بر وجود سلاحهای نامتعارف در عراق را ارائه دهد.