همه دنیا می دانند که لاداخ اکنون UT است: تسرینگ نامگیال در توییتر | اخبار

13 نوامبر 2020 ، 10:55 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

جامیانگ تسرینگ نامیگال ، رئیس BJP رئیس جمهور لاداخ در 14 نوامبر پس از توئیتر نشان داد که له به جای لاداخ ، بخشی از جامو و کشمیر است ، گفت که همه جهان می دانند که لاداخ به قلمرو اتحادیه تبدیل شده است و مردم لاداخ آن را پذیرفته اند. “من از اقدامات دولت مرکزی استقبال می كنم ، زیرا پس از لغو ماده 370 و انشعاب J&K ، توییتر باید از مناطق و محل استقرار آنها مطلع شود. هر کسی هر چیزی را بنویسد ، تصمیم تغییر نمی کند زیرا همه دنیا می دانند که لاداخ به یک قلمرو اتحادیه تبدیل شده است. “اوایل ، دولت هند با اعلامیه ای که توییتر را به دلیل نشان دادن له به جای لاداخ به عنوان بخشی از جامو و کشمیر ، به توئیتر اعلام کرده است.