همه از عملکرد دولت مودی در J&K خوشحال هستند: وزیر اتحادیه جی کیشان ردی | اخبار

23 مه 2023، 11:38 صبح ISTمنبع: TOI.in

جی کیشان ردی، وزیر اتحادیه روز سه شنبه گفت که همه از عملکرد دولت نارندرا مودی در جامو و کشمیر خوشحال هستند. او گفت: “نخست وزیر مودی کاملا متعهد به ایجاد توسعه در جامو و کشمیر است. نخست وزیر می خواهد آن را به جریان اصلی برساند. همه از عملکرد دولت مودی در J&K خوشحال هستند.”