همسر کریشنایا افسر مقتول IAS از دادگاه عالی علیه آزادی آناند موهان اعتراض کرد | اخبار

30 آوریل 2023، 08:26 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

اوما دوی، همسر کشته شده گوپالگانج، دی جی کریشنایا، علیه آزادی آناند موهان سینگ، سیاستمدار گانگستری به دادگاه عالی مراجعه کرد. آناند موهان که در قتل IAS کریشنایا مجرم شناخته شده بود، در 27 آوریل پس از اصلاح قوانین زندان توسط دولت بیهار آزاد شد.