همسایگی نزدیک هند نمونه ای از تروریسم مرزی مورد حمایت دولت است: MEA | اخبار

16 نوامبر 2020 ، 10:11 PM ISTمنبع: ANI

وزیر امور خارجه اتحادیه S Jaishankar در 16 نوامبر از طریق کنفرانس ویدئویی در سومین دوره “گفتگوی دکان” شرکت کرد. EAM S Jaishankar گفت ، “در مورد تروریسم ، دوره” مسئله من نیست “در 11 سپتامبر به پایان رسید اما هنوز یک تلاش مشترک بین المللی وجود ندارد. ما در همسایگی نزدیک خود هستیم ، نمونه ای خاص از تروریسم مرزی مورد حمایت دولت. ” وی همچنین گفت ، “جهان در حال آگاهی از ماهیت جهانی تروریسم بین المللی است. تلاش های بی وقفه ما آن را در کانون توجهات قرار داد و جنبه های مرتبط مانند مالی ترور ، رادیکال سازی و استخدام سایبری را به نمایش گذاشت. هدف ما یک کنوانسیون جامع است و تا زمانی که اتفاق نیفتد آرام نخواهیم بود. “