هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در هند می گوید: «گروه 20 اقدام-محور هند ارائه کرده است…» | اخبار

13 آوریل 2023، ساعت 12:24 صبح ISTمنبع: ANI

هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در هند، شومبی شارپ، در 12 آوریل، ریاست هند در گروه 20 را ستود و گفت که هند در لحظه چند بحران جهانی تقسیم شده، ریاست جمهوری را به دست آورد. «هند هدف G20 فراگیر و اقدام محور را دارد و در حال ارائه است. بحث ها بسیار به موقع است. شومبی شارپ گفت: هند در این لحظه از چند بحران جهانی تقسیم شده، موقعیت منحصر به فردی دارد تا نقش مثبتی در گرد هم آوردن کشورها در گروه 20 و سراسر جهان ایفا کند. برنامه اقدامی که به اجلاس جهانی SDG خواهد آمد. دبیرکل سازمان ملل امیدوار است که طرح محرک توسعه توسعه پایدار بتواند در داخل گروه 20 مورد توجه قرار گیرد. ما بسیار خرسندیم که ریاست هند به درستی انجام می شود، زیرا نشست جهانی SDG در مجمع عمومی در نیویورک در سپتامبر امسال برگزار می شود.