هدف PLI ساخت قطب سرمایه گذاری و تولید هند است: FM Sitharaman | اخبار

11 نوامبر 2020 ، ساعت 09:47 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

نیرما کالا Sitharaman وزیر دارایی طی یک کنفرانس مطبوعاتی در 11 نوامبر گفت که این بهره وری اهداف تشویقی را در ساخت هند به یک قطب تولید و سرمایه گذاری مرتبط می کند. Sitharaman گفت ، “ما دوباره ثابت کردیم که سیاستی که ما حتی در PLI در پیش می گیریم ، انگیزه مرتبط با بهره وری که از طریق آن می خواهیم تولید کنندگان به هند بیایند ، به صراحت می گوید که ما می خواهیم بر اساس قدرت خود تقویت کنیم اما با تغییر ارزش جهانی هند باید به یک قطب تولید و سرمایه گذاری تبدیل شود. این PLI همچنین قصد دارد سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد. دولت حمایت مالی می کند ، این مشوق های اقتصادی باعث جذابیت تولید در هند می شود. ”