هاری شانکار جین: گیانواپی مورد: وکیل مدافع هاری شانکار جین ابراز خوشحالی می کند می گوید معبد شیوا به زودی ساخته خواهد شد | اخبار

01 ژوئن 2023، ساعت 12:49 صبح ISTمنبع: ANI

وکیل مدافع هاری شانکار جین در 31 مه از رای دادگاه عالی الله آباد که دادخواست طرف مسلمان را مبنی بر به چالش کشیدن قابلیت نگهداری شکایت پنج زن عبادت کننده هندو که در دادگاه بنارس برای درخواست حق عبادت در مسجد گیانواپی ارائه شده بود، رد کرد. او ادعا کرد که به زودی معبد بزرگ شیوا در آنجا ساخته خواهد شد. هاری شانکار جین گفت: “امیدوارم روزی دور نباشد که معبد بزرگ شیو را در آنجا بسازیم و ساختار فعلی برداشته شود.”