هاریهارا دسیکا سوامیگال: نخست وزیر مودی اولین نخست وزیری است که فرهنگ تامیل را در پارلمان تشویق می کند | اخبار

28 مه 2023، 05:03 عصر ISTمنبع: ANI

سر کشیش مادورای آدینام، سری هاریهارا دسیکا سوامیگال که در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید پارلمان “سنگول” را به نخست وزیر نارندرا مودی تقدیم کرد، گفت که نخست وزیر مودی همیشه با افتخار در کنار فرهنگ تامیل و مردم تامیل ایستاده است. او همچنین اشاره کرد که نخست وزیر مودی فرهنگ تامیل را در پارلمان تشویق کرد. هاریهارا دسیکا سوامیگال در حین صحبت با ANI گفت: «از شرکت در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید پارلمان احساس غرور می کنم. PM Modi همیشه با افتخار در کنار فرهنگ تامیل و مردم تامیل ایستاده است. PM Modi اولین نخست‌وزیر است که از آدین‌های تامیل دعوت کرد و با افتخار فرهنگ تامیل را در پارلمان تشویق کرد.