هاریانا سی ام ختر با ذینفعان طرح دولتی برای کمک هزینه تحصیلی برای فرزندان کارگران تعامل دارد

28 مه 2023، 22:36 ISTمنبع: TOI.in

منوهار لعل ختر، وزیر هاریانا، گفت که مبلغ بورسیه تحصیلی 7000 روپیه برای کلاس های 9 و 10، 7750 روپیه برای کلاس های 11 و 12 و 8500 روپیه برای آموزش عالی به 10000 روپیه برای هر سه دسته افزایش یافته است.