هاردیپ پوری کنگره را به خاطر بحث جدید پارلمان تهدید می کند. اخبار

26 مه 2023، ساعت 12:41 صبح ISTمنبع: ANI

هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت و گاز طبیعی، در 25 ماه مه، در سخنانی در مورد مخالفان از جمله کنگره که افتتاح ساختمان جدید پارلمان را تحریم می کند، گفت که برای او گفتگوی هوشمندانه با کنگره در مورد افتتاح ساختمان جدید پارلمان بسیار دشوار است. گفتگوی هوشمندانه با آنها (کنگره) در این مورد بسیار دشوار است. آنها وقتی با ما ملاقات می کنند چیز دیگری می گویند و چیزی کاملاً متفاوت برای مصرف عمومی. من فکر می کنم آنها به آرامی اما مطمئناً اطمینان می دهند که به فراموشی سپرده خواهند شد.»