هاردیپ سینگ پوری: «Chintan Shivir» کار خود را به سمت «2024 و بعد از آن» آغاز می کند | اخبار

25 آوریل 2023، 06:09 عصر ISTمنبع: ANI

هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت و گاز طبیعی در 25 آوریل، در حالی که با رسانه‌ها در مورد پروژه‌های توسعه‌ای مختلف در هند صحبت می‌کرد، گفت که نگاه به سال 2024 و پس از آن باید تمرکز ما باشد و از این رو یک “Chintan Shivir” برای شروع کار در این جهت انجام خواهد شد. . وی گفت: «ما تصمیم گرفته‌ایم «چینتان شیویر» را انجام دهیم و سپس در این راستا کار را آغاز خواهیم کرد زیرا همه طرح‌های شهری ما بسیار خوب پیش می‌روند. اکنون باید نگاهی به سال 2024 و فراتر از آن داشته باشیم. نسل دوم شهرسازی چه خواهد بود و چه نقشی خواهد داشت.»