نیتیش کومار: اگر احزاب مخالف بیشتری گرد هم بیایند، به نفع هند خواهد بود اخبار

12 مه 2023، ساعت 12:43 صبح ISTمنبع: ANI

نیتیش کومار، وزیر ارشد بیهار و شراد پاوار، رئیس حزب کنگره ملی‌گرا، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در 11 مه سخنرانی کردند. او گفت: «کاری که BJP انجام می دهد به نفع کشور نیست. پس هر چه تعداد احزاب مخالف جمع شود به نفع ملت است. ما با چندین حزب سیاسی صحبت کرده ایم. ما با هم می نشینیم و تصمیمات بعدی را می گیریم.»