نیتیش کومار، رئیس اداره بیهار، می گوید: «ما همیشه خواستار سرشماری مبتنی بر کاست بودیم، این بسیار سودمند است. اخبار

17 آوریل 2023، 06:51 عصر ISTمنبع: ANI

نیتیش کومار، وزیر ارشد بیهار، در 17 آوریل، در حالی که با افراد رسانه ای در مورد سرشماری مبتنی بر کاست در ایالت انجام می شود، گفت که ما و سایر احزاب سیاسی همیشه خواستار آن بوده ایم. امروز در حال انجام است که بسیار سودمند است. او گفت: «ما خواستار انجام سرشماری بر اساس کاست بوده ایم. همه احزاب در بیهار وقتی تصمیم گرفتیم سرشماری مبتنی بر کاست داشته باشیم و در حال حاضر در ایالت در حال انجام است، نظر یکسانی داشتند. من هم در این امر شرکت کرده ام. بسیار سودمند است.»