نیتیش کومار، رئیس اداره بیهار، می گوید: «ما همیشه خواستار سرشماری مبتنی بر کاست بودیم، این بسیار سودمند است. اخبار

17 آوریل 2023، 06:51 عصر ISTمنبع: ANI

نیتیش کومار، وزیر ارشد بیهار، در 17 آوریل، در حالی که با افراد رسانه ای در مورد سرشماری مبتنی بر کاست در ایالت انجام می شود، گفت که ما و سایر احزاب سیاسی همیشه خواستار آن بوده ایم. امروز در حال انجام است که بسیار سودمند است. او گفت: «ما خواستار انجام سرشماری بر اساس کاست بوده ایم. همه احزاب در بیهار وقتی تصمیم گرفتیم سرشماری مبتنی بر کاست داشته باشیم و در حال حاضر در ایالت در حال انجام است، نظر یکسانی داشتند. من هم در این امر شرکت کرده ام. بسیار سودمند است.»

مطالب جدید خواندنی  عوارض جانبی با واکسن رخ می دهد ، نقش تنظیم کننده برای تعیین ارتباط بین رویداد ، مداخله: ICMR | اخبار