نیا: NIA اموال 3 متهم در 2 پرونده تامین مالی ترور را ضمیمه کرد | اخبار

10 مه 2023، 09:41 عصر ISTمنبع: TOI.in

یک مقام NIA گفت که آژانس تحقیقات ملی (NIA) روز چهارشنبه اموال سه متهم مرتبط با سازمان های تروریستی ممنوعه مستقر در پاکستان را ضمیمه کرد. روز چهارشنبه، NIA اموال غیرمنقول سه متهم را در دو پرونده مختلف فعالیت های تروریستی شامل اعضای، کادرهای سازمان های تروریستی ممنوعه مانند حزب مجاهدین (HM) و جیش محمد (JeM) و غیره، ضمیمه کرد. در پرونده اول، NIA اموال غیر منقول دو متهم، دولت علی موگل و اسحاق پالا را در هرمان تحصیل، شوپیان، جامو و کشمیر، تحت قانون UA(P) ضمیمه کرد.