“نه خنده دار و نه مناسب”: فرستاده آلمان به هند از کارتون جنجالی اشپیگل انتقاد کرد | اخبار

29 آوریل 2023، ساعت 12:05 صبح ISTمنبع: TOI.in

کاریکاتور جنجالی در مورد پیشی گرفتن هند از جمعیت چین که در مجله آلمانی اشپیگل منتشر شد، توسط بسیاری از مردم به عنوان نژادپرستانه مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنین خشم هندی ها را برانگیخته است و بسیاری می گویند که به نظر می رسد هندی ها را مسخره می کند. اکنون سفیر آلمان نیز از این کاریکاتور انتقاد کرده و آن را نه خنده دار و نه مناسب خوانده است. او گفت کاریکاتوریست اشپیگل که این کارتون را طراحی کرده است باید به هند سفر کند و سفر در متروی دهلی را تجربه کند.