نماینده مجلس: کودک 3 ساله در نیواری به گودال افتاد | اخبار

نوامبر 04 ، 2020 ، 09:38 PM ISTمنبع: Times Now

یک کودک 3 ساله روز چهارشنبه در روستای Setupurabarah در منطقه Prithvipur در نیواری مادیا پرادش در چاه حفره باز افتاد. با کمک ارتش که به محل رسید ، یک عملیات نجات آغاز شد. SP اضافی ، منطقه نیواری تأیید کرد که تیم نجات قادر به شنیدن صدای کودک است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>