نماینده مجلس: شوهر با صرف تمام حقوق 32 ساله خود برای ساخت و ساز آرزوی همسر مرحوم را برآورده کرد… | اخبار

24 مه 2023، 09:22 صبح ISTمنبع: ANI

مردی به نام BKP Chansauria معبد راده-کریشنا را به یاد همسر فقید خود Vandana Chansauria ساخت. هنگام صحبت با ANI، او اطلاع داد که ایده همسرش برای ساخت معبد در چیتراکوت بوده است اما او در همان زمان درگذشت. در 13 می 2017، BKP Chansauria تصمیم گرفت که معبد را بسازد و تا کنون کل درآمد 32 ساله خود (1.5 کرور) را در ساخت معبد سرمایه گذاری کرده است. ایده همسرم ساختن معبد رادا-کریشنا در چیتراکوت بود. او در همان زمان درگذشت. به عنوان نماد آنها، در 13 مه 2017 تصمیمی برای ساختن معبد رادا-کریشنا گرفته بودم. من تمام حقوق 32 سال خود را صرف آن کرده ام. BKP Chansauria گفت: هزینه آن 1.5 کرور برآورد شده است.