نماینده مجلس: باجرنگ دال متهم به تخریب دفتر کنگره در جبلپور شد | اخبار

04 مه 2023، 08:03 عصر ISTمنبع: ANI

فعالان باجرانگ دال دفتر کنگره در جبالپور مادیا پرادش را در 4 مه علیه مانیفست انتخاباتی کنگره کارناتاکا تخریب کردند. ظاهراً کنگره در بیانیه انتخابات مجلس کارناتاکا، ممنوعیت باجرانگ دال را در صورت به قدرت رسیدن حزب در ایالت پیشنهاد کرد. به دنبال آن، باجرانگ دال در چند نقطه از کارناتاکا دست به تظاهرات زد. در برخی مکان‌ها، “هانومان چالیسا” نیز سر داده شد. ما مخالف فعالیت هستیم. ما هرگز به تخریب چیزها اعتقاد نداشتیم. ما به اینجا آمده ایم تا به شیوه ای مسالمت آمیز اعتراض کنیم.