نظر صادقانه، ارزیابی، انتقاد به ما کمک می کند تا برای رسیدن به اهداف خود به پیش برویم: معاون جاگدیپ دانکهار | اخبار

06 مه 2023، ساعت 04:09 عصر ISTمنبع: ANI

جاگدیپ دانکهار، معاون رئیس جمهور، هنگام سخنرانی در بریتانیا در 6 مه، از مهاجران هندی درخواست کرد که عقاید، ارزیابی یا انتقاد صادقانه را ترویج کنند تا هند به اهداف خود برسد. با این حال، او همچنین تاکید کرد که ارکستراسیون غیرمنصفانه، بدخواهانه، ضد وجدان است، بنابراین باید آن را پادزهر کرد. او گفت: «روایات غیرقابل دفاع، بد فرض، بی‌اساس و بی‌اساس در حوزه عمومی گام بر نمی‌دارد. هیچ کس مخالف عقیده، ارزیابی یا انتقاد صادقانه ای نیست که به ما کمک کند به پیش برویم و به اهدافمان برسیم، اما سازماندهی ناعادلانه، بدخواهانه، مخرب مخالف است، ما باید آن را پادزهر کنیم.»