نظریه داروین هنوز در برنامه درسی دوازدهم وجود دارد: MoS Education Subhas Sarkar | اخبار

30 آوریل 2023، ساعت 12:10 صبح ISTمنبع: ANI

اتحادیه MoS Education Subhas Sarkar در 29 آوریل شایعات حذف نظریه داروین از برنامه درسی NCERT را رد کرد. او با کاهش این شایعات گفت: «ادعاهایی مبنی بر حذف نظریه داروین از برنامه درسی NCERT گمراه کننده است. زمانی که منطقی‌سازی دوره‌ها به دلیل کووید برای کاهش بار دانش‌آموزان انجام می‌شد، نظریه داروین تا کلاس دهم وجود نداشت. اگر هر دانش آموزی تا کلاس دهم بخواهد می تواند همان را بخواند. نظریه داروین هنوز در برنامه درسی کلاس دوازدهم وجود دارد. چنین ادعاهای گمراه کننده ای نباید مطرح شود.»