نظرسنجی Lok Sabha 2024: “مردم فقط به نخست وزیر مودی رای می دهند…” Temjen Imna Along | اخبار

21 مه 2023، 11:01 عصر ISTمنبع: ANI

پیش از انتخابات لوک سبها که برای سال 2024 برنامه ریزی شده است، تمجن ایمنا، رئیس ناگالند BJP در 21 مه، نخست وزیر نارندرا مودی، نخست وزیر دولت مرکزی را در جریان بازدید از لاکنو، اوتار پرادش، تمجید کرد. او گفت که کشور دیدگاه نخست وزیر مودی را دیده است و مردم فقط به او رای خواهند داد. این کشور دیدگاه نخست وزیر مودی را دیده است و مردم کشور تنها به او رای خواهند داد. سیاست کنگره هر چه باشد، هیچ تأثیری نخواهد داشت. اگر کنگره فکر می کند که به دلیل پیروزی در کارناتاکا، می تواند در سال 2024 دوباره برنده شود، این درست نیست.