نظرسنجی کارناتاکا: تنها چیزی که می خواهم احترام و افتخار از جانب کنگره است، جاگادیش شتر | اخبار

25 آوریل 2023، 09:32 صبح ISTمنبع: ANI

رهبر کنگره جاگادیش شتر ادعا کرد که BJP در کارناتاکا در حال کاهش است و حزب کنگره با کسب اکثریت کامل دولت را در این ایالت تشکیل خواهد داد. او همچنین گفت که در BJP با او بدرفتاری شده است و تنها چیزی که از کنگره می خواهد احترام و افتخار است. او در حین صحبت با ANI گفت: “من به حزب کنگره پیوستم زیرا قبلاً به من توهین می شد. من از این موضوع بسیار آزرده شدم. با دیدن رفتار BJP ، افراد زیادی به کنگره می آیند. این برای BJP در کارناتاکا خوب نیست. کنگره به نفع کنگره خواهد بود. وقتی از حزب کنگره در مورد چهره وزیر ارشد سؤال شد، او گفت: “این را به فرماندهی عالی حزب بسپارید. در BJP با من خوب رفتار نشد، بنابراین، تنها چیزی که می خواهم احترام و افتخار از کنگره است.”