نظرسنجی های DDC: توافقات انجام شده در جامو برای تسهیل رأی دادن توسط مهاجران ، آوارگان | اخبار

28 نوامبر 2020 ، 10:33 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

TK Bhat کمیسار امداد و توانبخشی جامو و کشمیر در 28 نوامبر گفت که مقدماتی در جامو برای تسهیل رأی دادن توسط مهاجران و آوارگان برای انتخابات شورای توسعه منطقه فراهم شده است. وی گفت ، “ما در جامو هماهنگی هایی انجام داده ایم تا رأی دادن توسط مهاجران و آوارگان برای انتخابات شورای توسعه منطقه را تسهیل كنیم. ما اتوبوس های SRTC را در 14 مکان مختلف مستقر کرده ایم. “