نظرسنجی های کارناتاکا: Assam CM Himanta Sarma با پیشگو مذهبی Veerendra Heggade ملاقات کرد | اخبار

07 مه 2023، 10:18 صبح ISTمنبع: TOI.in

پیش از انتخابات مجمع کارناتاکا 2023 که قرار است در 10 مه برگزار شود، هیمانتا بیسوا سارما، وزیر ارشد آسام، با عضو راجیا سبها و پیشگوی مذهبی ویرندرا هگاده در دارمشتالا، کارناتاکا در 6 مه ملاقات کرد. او در معبد مانجوناتا سوامی دعا کرد.